Doradztwo Prawne

Obsługa prawna dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych obejmuje w szczególności:

 • prawa cywilnego, w szczególności: ochrony własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenie, służebności, spadki, dział spadku, odszkodowania;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa;
 • prawa podatkowego;
 • prawa gospodarczego i handlowego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prawa administracyjnego;
 • rejestracji i obsługi spółek, stowarzyszeń i fundacji;
 • kompleksowej bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych;
 • prawa budowlanego i mieszkaniowego;
 • windykacja należności;
 • postępowania egzekucyjnego;
 • prawa autorskiego;
 • prawa upadłościowego i naprawczego;

Kancelaria sporządza także opinie prawne, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, prowadzi negocjacje i bierze udział w mediacjach. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

ZAKŁADANIE I LIKWIDACJA FIRM

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej i sposobu opodatkowania planowanej działalności gospodarczej
  rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • kompleksowa obsługa rejestracji pomiotów gospodarczych działających na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Urząd Statystyczny, ZUS, Urząd Skarbowy)
 • Pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa
 • analiza skutków likwidacji
 • przeprowadzenie likwidacji
 • sporządzanie deklaracji, zawiadomień do odpowiednich urzędów
Doradztwo Prawne
3.5 (70%) 4 Opinii