Przejdź do treści

Kolejny SUKCES – Kolejna Upadłość Konsumencka
Kancelaria Prawno – Podatkowa KAZUS
Upadłość konsumencka ogłoszona w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Klient był zmuszony spłacać gigantyczny dług po swoich rodzicach, którzy nie regulowali bieżących opłat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.
4 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość konsumencką naszego Klienta.
Sąd uzasadniając postanowienie o ogłoszeniu upadłości stwierdził. że Klient spełnił wszystkie przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Bez wątpienia za oddłużeniem naszego Klienta przemawiały silne argumenty o charakterze społecznym, słusznościowym. Sąd w podsumowaniu stwierdził, że ze względu na wyjątkową sytuację w jakiej był nasz Klient, nie sposób oddalić wniosku ze względu na zasady słuszności.
Od dzisiaj nasz Klient może spać spokojnie.
Kancelaria Prawno – Podatkowa KAZUS prowadzi sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej oraz upadłości przedsiębiorstw.
Zapraszamy na BEZPŁATNE spotkanie w celu dokonania oceny sytuacji finansowej.
kontakt: 794 724 844